Number of the records: 1  

P-star model

 1. Topical termP-star model
  See alsomatematické modely
  inflace
  Linking entryP-star model
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
Number of the records: 1