Number of the records: 1  

odpadové hospodářství

 1. Topical termodpadové hospodářství
  See linkhospodářství odpadové
  odpadní hospodářství
  hospodářství odpadní
  hospodaření s odpady
  nakládání s odpady
  See alsointegrovaná prevence a omezování znečištění
  odpad
  evidence odpadů
  kalové hospodářství
  kompostárny
  likvidace odpadu
  minimalizace odpadů
  nakládání s nebezpečným odpadem
  nakládání s výrobky s ukončenou životností
  odvoz odpadků
  produkce odpadu
  recyklace odpadu
  sběr odpadu
  sběrné dvory
  skládkové hornictví
  skládky odpadů
  stokování
  toxický odpad
  třídění odpadu
  zplyňování
  zpracování odpadu
  úpravny odpadních vod
  čistírny odpadních vod
  čištění měst
  čištění odpadních vod
  čištění spalin
  Linking entrywaste management
  Conspect628 - Sanitární technika. Vodárenství. Odpadové hospodářství. Světelná technika
  351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
  DatabaseFile of subject terms
  References (26) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (45) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (302) - Books
  (1) - Integrating resource
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (234) - Diploma theses
  (34) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.