Number of the records: 1  

neziskové organizace

 1. Topical termneziskové organizace
  See linkorganizace neziskové
  nevýdělečné organizace
  organizace nevýdělečné
  neprofitní organizace
  organizace neprofitní
  nonprofitní organizace
  organizace nonprofitní
  nestátní neziskové organizace
  organizace neziskové nestátní
  See alsonevládní instituce a organizace
  neziskový sektor
  sociální podniky
  spolkové rejstříky
  ziskové organizace
  humanitární organizace
  nadace
  nadační fondy
  obecně prospěšné společnosti
  občanská sdružení
  potravinové banky
  příspěvkové organizace
  rozpočtové organizace
  veřejně prospěšné organizace
  Linking entrynonprofit organizations
  Conspect061.2 - Nevládní organizace a kooperace
  334 - Formy organizace a spolupráce v ekonomice
  347 - Soukromé právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (14) - File of subject terms
  (9) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (142) - Books
  (140) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.