Number of the records: 1  

národnostní politika

 1. Topical termnárodnostní politika
  See linkpolitika národnostní
  See alsomenšinová politika
  národnostní otázka
  národnostní otázka
  národnosti
  národnostní poměry
  rasová politika
  právo na sebeurčení
  Linking entrynationality policy
  nacionalna politika
  pilietybės politika
  Politika na etnički odnosi
  národnostná politika
  Narodnostna politika
  Conspect323 - Vnitropolitický vývoj, politický život
  DatabaseFile of subject terms
  References (6) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (87) - Books
Number of the records: 1