Number of the records: 1  

náklady

 1. Topical termnáklady
  See alsoanalýza nákladů a přínosů
  compliance costs
  compliance costs
  fixní náklady
  kalkulace nákladů
  režijní náklady
  řízení nákladů
  ekonomie
  Linking entrycosts
  Conspect33 - Ekonomie
  DatabaseFile of subject terms
  References (7) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (12) - ARTICLES
  (69) - Books
  (68) - Diploma theses
Number of the records: 1