Number of the records: 1  

náhradní rodinná péče

 1. Topical termnáhradní rodinná péče
  See linknáhradní rodinná výchova
  péče rodinná náhradní
  výchova rodinná náhradní
  See alsonevlastní rodina
  nevlastní rodiče
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  adopce
  poručenství
  pěstounská péče
  pěstounská péče na přechodnou dobu
  svěřenectví
  náhradní výchovná péče
  Linking entryfoster home care
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  DatabaseFile of subject terms
  References (9) - File of subject terms
  (23) - Books
  (99) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.