Number of the records: 1  

muzea

 1. Topical termmuzea
  See alsomuzejní pracovnice
  stálé expozice
  muzejní depozitáře
  národní muzea
  panoramata (muzea)
  ekomuzea
  hudební muzea
  archeologická muzea
  církevní muzea
  dějiny muzeí
  etnografická muzea
  farmaceutická muzea
  historická muzea
  hornická muzea
  literární muzea
  muzea knihy
  muzea loutek
  muzea pro děti a mládež
  muzea umění
  městská muzea
  námořní muzea
  okresní muzea
  poštovní muzea
  průmyslová muzea
  přírodovědná muzea
  regionální muzea
  skanzeny
  sklářská muzea
  soukromá muzea
  technická muzea
  uměleckoprůmyslová muzea
  vlastivědná muzea
  vojenská muzea
  zemská muzea
  zemědělská muzea
  železniční muzea
  paměťové instituce
  muzejnictví
  muzejní obchody
  muzejní pracovníci
  muzejní společnosti
  muzejní spolky
  Linking entrymuseums
  Conspect069 - Muzea. Muzeologie. Muzejnictví. Výstavy
  DatabaseFile of subject terms
  References (42) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (81) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - Diploma theses
Number of the records: 1