Number of the records: 1  

modelování a simulace

 1. Topical termmodelování a simulace
  See linksimulace systémů
  See alsoMathCAD (software)
  SIPRO (software)
  matematické modelování
  numerické modelování
  simulační hry
  simulační modely
  virtuální přístroje
  Linking entrymodeling and simulation
  Conspect004.9 - Speciální počítačové metody. Počítačová grafika
  519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  3 - Společenské vědy
  DatabaseFile of subject terms
  References (7) - File of subject terms
  (42) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (79) - Books
  (14) - Diploma theses
Number of the records: 1