Number of the records: 1  

moc

 1. Topical termmoc
  See alsodělba moci
  soudní moc
  výkonná moc
  zákonodárná moc
  legitimita moci
  autorita
  politická moc
  sociální kontrola
  Linking entrypower (social sciences)
  Moć (društvene znanosti)
  valdžia (socialiniai mokslai)
  moc
  Moč (družbene znanosti)
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  DatabaseFile of subject terms
  References (8) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (67) - Books
  (1) - Diploma theses
Number of the records: 1