Number of the records: 1  

mezinárodní instituce a organizace

 1. Topical termmezinárodní instituce a organizace
  See linkinstituce a organizace mezinárodní
  mezinárodní organizace
  organizace mezinárodní
  mezinárodní instituce
  instituce mezinárodní
  světové organizace
  organizace světové
  See alsoglobální vládnutí
  jednostranné právní akty
  víceúrovňové vládnutí
  mezinárodní ekonomické instituce
  mezinárodní nevládní instituce a organizace
  světové zdravotnické organizace
  členství v NATO
  instituce a organizace
  Linking entryinternational institutions and organizations
  Medjunarodni organizacii
  medzinárodné organizácie
  Conspect327 - Mezinárodní vztahy, světová politika
  DatabaseFile of subject terms
  References (8) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (12) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (108) - Books
  (14) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.