Number of the records: 1  

městská zástavba

 1. Topical termměstská zástavba
  See linkzástavba městská
  See alsoměstská bloková zástavba
  obytné zóny
  pěší zóny
  urbanismus
  Linking entrycity built-up area
  Conspect71 - Územní plánování. Urbanismus. Památková péče
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (9) - Books
  (6) - Diploma theses
Number of the records: 1