Number of the records: 1  

mentální retardace

 1. Topical termmentální retardace
  See linkretardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  oligofrenie
  See alsoAngelmanův syndrom
  Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  psychopatologie
  vývojové poruchy
  Linking entrymental retardation
  Conspect616.89 - Psychiatrie
  DatabaseFile of subject terms
  References (10) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (16) - Books
  (71) - Diploma theses
Number of the records: 1