Number of the records: 1  

mládež s mentálním postižením

 1. Topical termmládež s mentálním postižením
  See linkmentálně postižená mládež
  mentálně retardovaná mládež
  See alsoděti s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  mentální retardace
  děti s mentálním postižením
  Linking entryyouth with mental disabilities
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (5) - Books
  (3) - Diploma theses
Number of the records: 1