Number of the records: 1  

mariánský kult

 1. Topical termmariánský kult
  See linkkult mariánský
  mariánská úcta
  úcta mariánská
  See also Iverskaja Bogomater (ikona)
  Madona z Osíka (socha)
  Matka Boží Čenstochovská (obraz)
  Matka Ustavičné Pomoci (obraz)
  Panna Maria Svatotomská (obraz)
  Panna Marie Sněžná (obraz)
  Matka Dobré rady (obraz)
  Madona ze Slezské Ostravy (obraz)
  Madonna dell'Arco (obraz)
  Panna Marie Věrná (socha)
  See alsoMedailka Neposkvrněného početí
  Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů
  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  mariáni
  mariánské družiny
  mariánské obrazy
  mariánské sochy
  pavlíni
  slavnost Matky Boží, Panny Marie
  slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  slavnost Zvěstování Páně
  svátek Narození Panny Marie
  svátek Navštívení Panny Marie
  Srdce Marie
  náboženský kult
  Linking entryMarian cult
  Conspect27-5 - Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of uniform titles
  (19) - File of subject terms
  (20) - Books
  (1) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.