Number of the records: 1  

lingvistika

 1. Topical termlingvistika
  See linkjazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  See alsojazyky
  lingvistky
  lingvisté
  analogie (lingvistika)
  aplikovaná lingvistika
  diachronní lingvistika
  distinktivní rys (lingvistika)
  dějiny lingvistiky
  feministická lingvistika
  filozofie jazyka
  fonetika
  fonologie
  genderová lingvistika
  generativní lingvistika
  genetická klasifikace jazyků
  geografická lingvistika
  gramatologie
  historická lingvistika
  inkorporace (lingvistika)
  jazyk
  kategorizace (lingvistika)
  kognitivní lingvistika
  komparativní lingvistika
  kontext (lingvistika)
  kontrastivní lingvistika
  korpusová lingvistika
  lexikografie
  lexikologie
  linearita (lingvistika)
  lingvistický výzkum
  matematická lingvistika
  mluvnice
  negace (lingvistika)
  obtížná slova
  polyfunkčnost (lingvistika)
  počítačová lingvistika
  pragmatika
  principy a parametry (lingvistika)
  příznakovost (lingvistika)
  redukce (lingvistika)
  segmentace (lingvistika)
  strukturní lingvistika
  střídání kódů (lingvistika)
  synkretismus (lingvistika)
  syntagmatika
  sémantika
  teorie jazyka
  textová lingvistika
  typologie (lingvistika)
  Linking entrylinguistics
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  DatabaseFile of subject terms
  References (49) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (811) - Books
  (30) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (42) - Diploma theses
  (251) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.