Number of the records: 1  

lidová slovesnost

 1. Topical termlidová slovesnost
  See linkslovesnost lidová
  ústní lidová slovesnost
  slovesnost lidová ústní
  orální slovesnost
  slovesnost orální
  See alsolidová poezie
  lidová pojmenování
  lidové balady
  lidové písně
  pověsti
  folklor
  Linking entryfolk literature
  Conspect398 - Folklor. Lidové tradice
  DatabaseFile of subject terms
  References (6) - File of subject terms
  (82) - Books
  (7) - Diploma theses
Number of the records: 1