Number of the records: 1  

kvantová mechanika

 1. Topical termkvantová mechanika
  See linkmechanika kvantová
  kvantová dynamika
  dynamika kvantová
  vlnová mechanika
  mechanika vlnová
  See alsoGreenovy funkce
  Hamiltonův princip
  SQUID (měřicí přístroje)
  fyzika kondenzovaných látek
  kvantové počítače
  statistická termodynamika
  supravodivost
  Josephsonův jev
  Schrödingerova rovnice
  kvantové harmonické oscilátory
  problém mnoha těles
  kvantová teorie
  Linking entryquantum mechanics
  Conspect53 - Fyzika
  DatabaseFile of subject terms
  References (12) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (82) - Books
Number of the records: 1