Number of the records: 1  

kognitivní psychologie

 1. Topical termkognitivní psychologie
  See linkpsychologie kognitivní
  See alsoteorie osobního konstruktu
  déjà vu
  pojmové vyučování
  metakognice
  poznávání
  řešení problémů
  psychologie
  evoluční psychologie
  kognitivní věda
  Linking entrycognitive psychology
  Conspect159.95 - Vyšší duševní procesy
  DatabaseFile of subject terms
  References (9) - File of subject terms
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (36) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.