Number of the records: 1  

instituce a organizace

 1. Topical terminstituce a organizace
  See linkinstituce
  organizace a instituce
  organizace
  See alsoasociace muzeí a galerií
  dějiny institucí a organizací
  ekologické instituce a organizace
  exilové instituce a organizace
  filmové instituce a organizace
  financování institucí a organizací
  hospodářské společnosti
  hudební instituce a organizace
  institucionální struktura
  jednací řády
  kolektivní správci autorských práv
  krajanské spolky a organizace
  kreativní centra
  kulturní instituce a organizace
  kulturní zařízení
  mezinárodní instituce a organizace
  nevládní instituce a organizace
  náboženské instituce a organizace
  názvy institucí a organizací
  odbojové organizace
  organizace pracující s dětmi a mládeží
  památkové ústavy
  pedagogické organizace
  politické instituce a organizace
  poradenské organizace
  produkční a umělecké agentury
  regionální rozvojové agentury
  religionistické instituce a organizace
  romské organizace
  science centra
  správní rady
  stanovy
  turistické organizace
  umělecké organizace
  veřejnoprávní organizace
  vládní instituce a organizace
  vnitřní směrnice
  vzdělávací instituce a organizace
  vědecké instituce a organizace
  zdravotnické instituce
  členky institucí a organizací
  členové institucí a organizací
  členské výhody
  ženské instituce a organizace
  židovské instituce a organizace
  Linking entryinstitutions and organizations
  Conspect06 - Organizace všeobecné povahy
  DatabaseFile of subject terms
  References (44) - File of subject terms
  (9) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (76) - Books
  (19) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.