Number of the records: 1  

inovace

 1. Topical terminovace
  See linktechnické inovace
  inovace technické
  technologické inovace
  inovace technologické
  See alsoinovační inženýrství
  inovační podnikání
  inovační politika
  kreativní destrukce
  management inovací
  marketing inovací
  produktový management
  technologický rozvoj
  transfer technologií
  inovace ve vzdělávání
  sociální inovace
  Linking entryinnovations
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  33 - Ekonomie
  DatabaseFile of subject terms
  References (11) - File of subject terms
  (1) - Multimedia
  (31) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (129) - Books
  (27) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.