Number of the records: 1  

informatika

 1. Topical terminformatika
  See alsoinformatici
  informatické myšlení
  informatičky
  informační věda
  informetrie
  počítačová věda
  telematika
  aplikovaná informatika
  aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou
  dějiny informatiky
  informační sítě
  informační výchova
  kognitivní informatika
  kvantová informatika
  organizace informací
  umělá inteligence
  Linking entryinformatics
  Conspect007 - Teorie systémů. Automatické systémy. Informační systémy. Kybernetika
  NoteOblast vědy a techniky, která se zabývá všeobecnými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů týkajících se zpracování, přenosu a využívání informací a znalostí.
  DatabaseFile of subject terms
  References (15) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (5) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (129) - Books
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - Diploma theses
  (59) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1