Number of the records: 1  

chůze

 1. Topical termchůze
  See alsohygiena obouvání
  závodní chůze
  lokomoční pohyb
  motorika člověka
  nordic walking
  lokomoční pohyb
  Linking entrygait
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  Hodanje
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  chôdza
  Hoja (psihologija)
  Hoja (zoologija)
  Hoja (fiziologija)
  Hoja (teorija športa)
  Hoja (šport)
  Conspect159.93/.94 - Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
  591 - Obecná zoologie
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  796 - Sport. Hry. Tělesná cvičení
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (14) - Books
  (1) - Videos
  (8) - Diploma theses
Number of the records: 1