Number of the records: 1  

chráněná území

 1. Topical termchráněná území
  See linkúzemí chráněná
  zvláště chráněná území
  území zvláště chráněná
  See alsoekoturistika
  zelené pásy
  biosférické rezervace
  botanicky významná území
  evropsky významné lokality
  lesní parky
  maloplošná chráněná území
  obecně chráněná území
  památkově chráněná území
  ptačí oblasti
  velkoplošná chráněná území
  Linking entryprotected areas
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  71 - Územní plánování. Urbanismus. Památková péče
  DatabaseFile of subject terms
  References (11) - File of subject terms
  (1) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (23) - Cartographic document
  (161) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (60) - Diploma theses
  (21) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.