Number of the records: 1  

hospodářská soutěž

 1. Topical termhospodářská soutěž
  See linksoutěž hospodářská
  See alsokartely
  konkurence
  konkurenceschopnost
  monopoly
  oligopoly
  právo hospodářské soutěže
  nekalá soutěž
  ochrana hospodářské soutěže
  predátorské ceny
  relevantní trhy
  srovnávací reklama
  významná tržní síla
  zneužití dominantního postavení
  Linking entrycompetition
  Conspect339 - Obchod
  DatabaseFile of subject terms
  References (13) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (25) - Books
  (6) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.