Number of the records: 1  

historici

 1. Topical termhistorici
  See linkhistorikové
  dějepisci
  See alsohistoriografové
  historičky
  církevní historici
  filmoví historici
  genealogové
  heraldici
  historici umění
  medievalisté
  vojenští historici
  židovští historici
  Linking entryhistorians
  Conspect930 - Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví
  DatabaseFile of subject terms
  References (10) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (151) - Books
  (3) - Diploma theses
Number of the records: 1