Number of the records: 1  

genealogie

 1. Topical termgenealogie
  See linkrodopis
  See alsogenealogové
  genealožky
  rody
  genetická genealogie
  nekrologia
  občanská genealogie
  rodokmeny
  pomocné vědy historické
  Linking entrygenealogy
  Conspect929.5/.9 - Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky
  NotePoužívá se ve vstupním prvku pro označení vědní discipliny a jako tematické zpřesnění k vyjádření genealogických poměrů a vztahů na určitém území nebo uvnitř určité kategorie osob, např. prezidenti - genealogie.
  DatabaseFile of subject terms
  References (8) - File of subject terms
  (2) - Multimedia
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (34) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1