Number of the records: 1  

fyzická antropologie

 1. Topical termfyzická antropologie
  See linkantropologie fyzická
  biologická antropologie
  antropologie biologická
  bioantropologie
  See alsoantropomotorika
  lidské tělo
  paleopatologie
  somatologie
  somatometrie
  antropobiologie
  antropogeneze
  auxologie
  evoluční antropologie
  forenzní antropologie
  funkční antropologie
  fyzický vzhled člověka
  konstituční typy
  lékařská antropologie
  osteologie
  paleoantropologie
  antropologie
  Linking entryphysical anthropology
  Conspect572 - Fyzická antropologie
  NoteVědní obor zabývající se studiem růstu, vývoje a funkce lidského organismu v čase a prostoru v rámci různých rasových, etnických, sociálních a kulturních skupin populace.
  Fyzická antropologie, někdy také nazývaná bioantropologie nebo biologická antropologie se zabývá i studiem člověka po stránce biologické, zkoumá zdravé lidské tělo (na rozdíl od medicíny, která zkoumá nemocné lidské tělo).
  DatabaseFile of subject terms
  References (18) - File of subject terms
  (18) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Diploma theses
  (15) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1