Number of the records: 1  

drogová prevence

 1. Topical termdrogová prevence
  See linkprevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  See alsosociální práce
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  Linking entrydrug abuse prevention
  Conspect364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  DatabaseFile of subject terms
  References (8) - File of subject terms
  (44) - Books
  (58) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.