Number of the records: 1  

DNA (nukleová kyselina)

 1. Topical termDNA (nukleová kyselina)
  See linkDNA
  DNK (nukleová kyselina)
  deoxyribonukleová kyselina
  See alsodatabáze DNA
  dědičnost
  genetická informace
  genomika
  genová exprese
  geny
  replikace DNA
  sekvenování DNA
  tRNA (nukleová kyselina)
  plazmidy
  struktura DNA
  nukleové kyseliny
  Linking entrydeoxyribonucleic acid
  Conspect577 - Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika
  DatabaseFile of subject terms
  References (12) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (13) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1