Number of the records: 1  

demokracie

 1. Topical termdemokracie
  See linkdemokratický systém
  demokratické režimy
  See alsodemokratizace
  výchova k demokracii
  antická demokracie
  deliberativní demokracie
  konsensuální demokracie
  liberální demokracie
  parlamentní demokracie
  participativní demokracie
  polyarchie
  přímá demokracie
  státní režim
  vládní formy
  Linking entrydemocracy
  demokratija
  demokratija
  Demokratija
  demokracia
  Demokracija
  Conspect321 - Politologie
  DatabaseFile of subject terms
  References (12) - File of subject terms
  (11) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (345) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (25) - Diploma theses
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1