Number of the records: 1  

čtenářská gramotnost

 1. Topical termčtenářská gramotnost
  See linkgramotnost čtenářská
  čtenářské strategie
  strategie čtenářské
  See alsoporozumění (lingvistika)
  čtenáři
  čtenářky
  čtenářská pregramotnost
  čtenářské kluby
  čtení
  gramotnost
  Linking entryreaders' literacy
  Bibliotekų skaitytojai-Knygos ir skaitymas
  čitateľská gramotnosť
  Conspect028 - Čtení. Četba
  DatabaseFile of subject terms
  References (7) - File of subject terms
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (56) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (36) - Diploma theses
Number of the records: 1