Number of the records: 1  

církevní hudba

 1. Topical termcírkevní hudba
  See linkhudba církevní
  chrámová hudba
  hudba chrámová
  See alsokřesťanská hudba
  církevní písně
  hymny
  litanie
  tropy (hudba)
  vánoční mše
  žalozpěvy
  duchovní hudba
  Linking entrychurch music
  Conspect783 - Církevní hudba. Duchovní hudba. Náboženská hudba
  DatabaseFile of subject terms
  References (8) - File of subject terms
  (4) - Sheet music
  (13) - Books
  (1) - Sound document
Number of the records: 1