Number of the records: 1  

cenová politika

 1. Topical termcenová politika
  See linkpolitika cenová
  See alsocenová regulace
  ceny
  Linking entryprice policy
  Conspect338.3/.4 - Hospodářská a výrobní odvětví
  DatabaseFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
  (13) - Books
  (14) - Diploma theses
Number of the records: 1