Number of the records: 1  

buněčné automaty

 1. Topical termbuněčné automaty
  See linkautomaty buněčné
  celulární automaty
  automaty celulární
  See alsomatematické modely
  Linking entrycellular automata
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseFile of subject terms
  References (1) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
Number of the records: 1