Number of the records: 1  

atomová fyzika

 1. Topical termatomová fyzika
  See linkfyzika atomová
  fyzika atomu
  atomistika
  See alsoenergetické hladiny atomového jádra
  meziatomové síly
  rozdělení náboje atomového jádra
  mikrofyzika
  Linking entryatomic physics
  Conspect539 - Fyzikální stavba hmoty. Jaderná fyzika. Molekulární fyzika
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (38) - Books
Number of the records: 1