Number of the records: 1  

antropologie

 1. Topical termantropologie
  See linkintegrální antropologie
  celostní antropologie
  obecná antropologie
  teoretická antropologie
  antropologie celostní
  antropologie integrální
  antropologie obecná
  antropologie teoretická
  See alsoantropologický výzkum
  antropologové
  antropoložky
  etnografie
  etnologie
  sofiologie
  člověk
  antropogeneze
  antropologická ontologie
  antropologie jídla
  aplikovaná antropologie
  dějiny antropologie
  filozofická antropologie
  fyzická antropologie
  historická antropologie
  kulturní antropologie
  křesťanská antropologie
  lidské rasy
  literární antropologie
  paleoantropologie
  pastorální antropologie
  pedagogická antropologie
  sociální antropologie
  sportovní antropologie
  Linking entryanthropology
  Conspect39 - Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie
  NoteInterdisciplinární (kulturní, sociální a biologický) vědní obor integrující výzkumy a poznatky přírodních a společenských věd.
  Antropologie se pokouší vysvětlit celistvost lidských bytostí a lidskou zkušenost z hlediska sociokulturního a biologického ve všech časových údobích a na všech místech, kde probíhal vývoj našich předků. V podstatě se jedná o integrální studium člověka.
  DatabaseFile of subject terms
  References (32) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (133) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - Diploma theses
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1