Number of the records: 1  

agroturistika

 1. Topical termagroturistika
  See alsovenkovský cestovní ruch
  Linking entryfarm tourism
  Conspect338.3/.4 - Hospodářská a výrobní odvětví
  DatabaseFile of subject terms
  References (1) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - Books
  (15) - Diploma theses
Number of the records: 1