Number of the records: 1  

Avempace, asi 1085-asi 1138

  1. Personal nameAvempace, asi 1085-asi 1138. Tadbīr al-mutawaḥḥid
    Other nameAvempace, asi 1085-asi 1138. Řízení osamoceného
    Source data foundLC (Names), cit. 16. 9. 2019 (autoritní forma) ; www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 26. 07. 2021 ; Šenk Kopecká, Pavlína : Problém filozofie v arabském středověkém myšlení, 2019
    DatabaseFile of personal names and family names
    References (1) - Books
Number of the records: 1