Number of the records: 1  

chytrá města

 1. Topical termchytrá města
  See linkměsta chytrá
  inteligentní města
  města inteligentní
  smart cities
  See alsochytré regiony
  chytré technologie
  odolnost měst
  města
  Linking entrysmart cities
  Conspect71 - Územní plánování. Urbanismus. Památková péče
  911 - Obecná geografie. Systematická geografie
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (10) - Books
Number of the records: 1