Number of the records: 1  

Ctibor, Jan

  1. Personal nameCtibor, Jan
    BiographyEditor, klasický filolog, spoluautor čítanky latinských středověkých textů.
    Source data foundČítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech (edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor), 2017 (autoritní forma) ; www(Jan Ctibor - Digital Editing of Medieval Manuscripts), cit. 4. 10. 2017 (biografické údaje)
    DatabaseFile of personal names and family names
    References (1) - Books
Number of the records: 1