Number of the records: 1  

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta strojního inženýrství

 1. Corporate nameUniverzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta strojního inženýrství
  See linkFakulta strojního inženýrství UJEP
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Faculty of Mechanical Engineering
  See also Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu
  Source data foundKaloč, Rudolf - Beneš, Libor: Analýza dynamiky procesu adhezního odvalování, 2017 ; www(Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta strojního inženýrství), cit. 22. 3. 2018 (autoritní forma, odkaz viz, biografické údaje)
  DatabaseFile of corporation names
  References (1) - File of personal names and family names
  (1) - Soubor konspektu - osobní jména
  (1) - File of corporation names
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (20) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.