Number of the records: 1  

děti se sociálním znevýhodněním

 1. Topical termděti se sociálním znevýhodněním
  See linksociálně znevýhodněné děti
  děti sociálně znevýhodněné
  See alsoohrožené děti
  mládež se sociálním znevýhodněním
  sociálně ohrožené rodiny
  chudé děti
  děti imigrantů
  děti uprchlíků
  problémové děti
  týrané děti
  zanedbávané děti
  děti
  sociálně ohrožené skupiny
  Linking entrychildren with social disadvantage
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  DatabaseFile of subject terms
  References (11) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (5) - Books
  (1) - Diploma theses