Number of the records: 1  

definice

 1. Topical termdefinice
  See alsohypotéza
  teorie vědy
  vědecká teorie
  logika
  věda
  Linking entrydefinition
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  16 - Logika
  DatabaseFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (1) - Books
Number of the records: 1