Number of the records: 1  

hybridní válka

 1. Topical termhybridní válka
  See linknelineární válka
  permanentní válka
  válka hybridní
  válka nelineární
  válka permanentní
  See alsodezinformace
  informační válka
  kyberterorismus
  podvratná činnost
  propaganda
  psychologická válka
  terorismus
  vojenská strategie
  války
  Linking entryhybrid warfare
  Conspect355/359 - Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly
  DatabaseFile of subject terms
  References (8) - File of subject terms
  (2) - Books
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.