Number of the records: 1  

země východního bloku (1945-1989)

 1. Geographic namezemě východního bloku (1945-1989)
  See linkstáty východního bloku (1945-1989)
  země sovětského bloku (1945-1989)
  východní blok (1945-1989)
  komunistické země východního bloku (1945-1989)
  satelitní země Sovětského svazu (1945-1989)
  Ostblock (1945-1989)
  See alsorozpad východního bloku (1989-1991)
  studená válka (1945-1989)
  See also Evropa střední a východní
  Evropa východní
  socialistické země
  země Varšavské smlouvy
  Linking entryEastern block (1945-1989)
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_blok
  DatabaseFile of geographical names
  References (2) - File of subject terms
  (4) - File of geographical names
  (17) - Books
Number of the records: 1