Number of the records: 1  

1945-1955

  1. Chronological term1945-1955
    NotePolitické, hospodářské a vojenské dějiny Rakouska do zrušení okupačních zón a obnovení státní suverenity.
    DatabaseFile of chronological terms
    References (29) - Books
Number of the records: 1