Number of the records: 1  

země Koruny české

 1. Geographic namezemě Koruny české
  See linkKoruna česká (1348-1918)
  Česká koruna (1348-1918)
  Koruna království českého
  Koruna českého království
  země České koruny
  České království a přidružené země České koruny
  Česko (1348-1918)
  české země
  země české
  See also České království
  Lužice
  Moravské markrabství
  Opavské knížectví
  slezská knížectví
  Linking entryLands of the Bohemian Crown
  NotePoužívá se ve vstupním prvku korporací zapsaných pod správním celkem s působností pro země Koruny české a ve věcném popisu pro události odehrávající se na území zemí Koruny české; zde se připojí i termín Česko s odpovídajícím chronologickým údajem.
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_Koruny_%C4%8Desk%C3%A9
  DatabaseFile of geographical names
  References (6) - File of geographical names
  (18) - Books
  (4) - Diploma theses
Number of the records: 1