Number of the records: 1  

péče o děti

 1. Topical termpéče o děti
  See alsoCochemský model
  péče o dítě
  rodiče a děti
  rozvod
  sendvičová generace
  slaďování rodinného a pracovního života
  dětské skupiny
  jesle
  mateřské školy
  mikrojesle
  střídavá péče
  rodina
  Linking entrycaring for children
  Conspect316.36 - Manželství a rodina. Sexuální vztahy
  347 - Soukromé právo
  NotePoužívá se ve významu starat se o děti, mít je v péči a výchově.
  DatabaseFile of subject terms
  References (13) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (17) - Books
  (11) - Diploma theses