Number of the records: 1  

speciální andragogika

 1. Topical termspeciální andragogika
  See linkandragogika speciální
  speciálněpedagogická andragogika
  andragogika speciálněpedagogická
  See alsoandragogika
  osoby s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  speciální pedagogika
  Linking entryadult special education
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  DatabaseFile of subject terms
  References (4) - File of subject terms
  (6) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1