Number of the records: 1  

spoluvlastnictví

 1. Topical termspoluvlastnictví
  See alsopozemkové vlastnictví
  společenství vlastníků
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  podílové spoluvlastnictví
  soukromé vlastnictví
  vlastnické právo
  Linking entryco-ownership
  Conspect347 - Soukromé právo
  DatabaseFile of subject terms
  References (6) - File of subject terms
  (1) - Books
Number of the records: 1